Üretim İzni

Üretim İzni

Ürünlerimiz; Tarım ve KöyişleriBakanlığı’nın 03.06.2005 tarih ve G07-0512-G-00001 sayılı izni ile üretilmektedirler.
Türk Gıda Kodeksi ve Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliği ne uygundur.